Kirjaesittely: Underground History of American Education – John Gatto

John Gatton kirjoittama ”Underground History of American Education” on kriittinen katsaus Yhdysvaltain koulutusjärjestelmään ja sen alkuperään. Kirja tutkii koulutusjärjestelmän historiaa, jäljittäen sen juuret 1800-luvulle ja luotaa filosofisia, poliittisia ja taloudellisia voimia, jotka ovat muovanneet sitä. Kirja väittää, että Yhdysvaltain koulutusjärjestelmä on suunniteltu luomaan kuuliainen ja tottelevainen väestö, pikemmin kuin kannustamaan nuorten itsenäistä ja kriittistä ajattelua.…

Lue lisää